OPENVote

Heeft u er ooit aan gedacht om uw vergaderingen te moderniseren en hiervoor stemhandsets te gebruiken tijdens uw algemene vergaderingen? OPENVote biedt de oplossing!

Enkele praktische voordelen:

  • Het is niet nodig om lang en moeizaam te tellen, de resultaten van de aangenomen en verworpen stemmen zijn onmiddellijk bekend.
  • U kan gemakkelijk de toestellen koppelen aan de deelnemers van de algemene vergadering.
  • Via uw beamer wordt u begeleid tijdens de stemming en kunnen ook de resultaten direct getoond worden tijdens de algemene vergadering.
  • U kan direct nakijken wie er nog niet gestemd heeft.
  • Volledige integratie binnen OPENSyndic.

OPENVote Hybride

Door de maatregelen i.v.m. Covid-19 is de vraag naar online vergaderingen enorm toegenomen. Hierdoor is “OPENVote Hybride” ontstaan.  OPENVote maakt al gebruik van stemhandsets en dit is volledig geïntegreerd binnen OPENSyndic waarbij al meer dan 9000 gebouwen op aangesloten zijn.

“OPENVote Hybride” is een uitbreiding op dit systeem, maar hierdoor kunnen de mede-eigenaars stemmen vanop afstand en dit vanop een Windows platform, via Smartphones of Tablets …

De Syndicus kan de vergadering begeleiden via Teams, Zoom, … of een tool die hij zelf verkiest.

Vanuit OPENSyndic beslissen de syndici om een hybride vergadering te houden. Dit houdt in dat de mede-eigenaars, via een mail, een bericht krijgen van hun syndicus,  waarin ze kunnen aangeven om de AV al dan niet lokaal of vanop afstand mee te volgen (indien de overheid dit toestaat) of de mede-eigenaar kan een volmacht geven aan een derde of de mede-eigenaar wil online deelnemen aan de AV. Tijdens de AV, heeft dan de mede-eigenaar de mogelijkheid om online via onze APP de stemming real-time uit te voeren. Op het einde van de AV krijgt de mede-eigenaar een overzicht van wat hij gestemd heeft en wat de volledige resultaten zijn. De mede-eigenaar kan dan eventueel digitaal zijn stemming ondertekenen.

Het verslag wordt geheel automatisch opgemaakt zoals de wet het voorschrijft.