Per gebouw kunnen diverse parameters inzake tellers, bankrekeningen, telefoonkosten, lift, verzekeringen, tarieven voor administratie,… ingebracht worden. Ook de adres- en detailgegevens van het gebouw kunt u als gebruiker toevoegen.

De volgende paramaters kunt u instellen:

  • Verdeelsleutels;
  • Rekeningstelsels;
  • Bankrekeningen;
  • Afrekenperiode;
  • Raad van beheer.