Deze module laat toe om bestekken naar derden aan te maken en op te volgen. De bijhorende documenten kunnen allemaal via de OPENSyndic website beschikbaar gesteld worden.